Σε αυτήν την ιστοσελίδα επιχειρούμε να μιλήσουμε για θέματα που αφορούν την ελληνική πολιτική σκηνή ακολουθόντας κάποιους βασικούς άξονες:

  • Να χρησιμοποιούμε στατιστικές όπου είναι δυνατόν. Γιατί; Οι στατιστικές και τα μαθηματικά μοντέλα δεν είναι αμερόληπτα, αλλά κάνουν τα επιχειρήματα και τις επακόλουθες συζητήσεις πιό συγκεκριμένες.
  • Να χρησιμοποιούμε όσο το δυνατόν λιγότερα identity politics. Γιατί; Τα βασικά προβλήματα της Ελλάδας κατά την αποψή μας είναι οι δομικές δυσλειτουργίες στο παραγωγικό μοντέλο της χώρας. Τα identity politics δημιουργούν διαχωρισμούς με βάση πολιτισμικά χαρακτηριστικά και κάνουν την συζήτηση για τα παραπάνω προβλήματα περισσότερο και όχι λιγότερο δύσκολη.
  • Να προσπαθούμε να κοιτάμε τα δεδομένα χωρίς αριστερές η δεξιές προκαταλήψεις. Γιατί; Πιστεύουμε πως η ακριβής αναπαράσταση της πραγματικότητας πρέπει να έρχεται πρώτη σε σχέση με την πολιτική μας κατεύθυνση, και πως είναι ένα βασικό θεμέλιο οποιασδήποτε πολιτικής συζήτησης.