Η οικονομία βελτιώνεται, και η Νέα Δημοκρατία μάλλον θα βγεί κερδισμένη.

Μόλις ανανεώσαμε το προγνωστικό μας μοντέλο και η Νέα Δημοκρατία βγήκε κερδισμένη απο αυτήν την ανανέωση.

Υπενθυμίζουμε πως το προγνωστικό μας μοντέλο αποτελείται από δύο κομμάτια, το δημοσκοπικό μοντέλο (Polling Model) το οποίο κάνει μια εκτίμηση του εκλογικού αποτελέσματος αποκλειστικά με βάση τις υπάρχουσες δημοσκοπήσεις, το μοντέλο μηχανικής εκμάθησης (ML Model) το οποίο προσπαθεί να εκτιμήσει τις επιπτώσεις της οικονομίας πάνω στο εκλογικό αποτέλεσμα. Το μοντέλο μηχανικής εκμάθησης παρακολουθεί 6 μεταβλητές τον Δείκτη Ανεργίας, τον Δείκτη Πληθωρισμού, το Ακαθάριστο Εθνικό Προϊόν, τον Δείκτη Εμπιστοσύνης Καταναλωτών, τον Δείκτη Εμπιστοσύνης Επιχειρήσεων, και τον Γενικό Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Εισάγαμε στα δεδομένα τα οποία επεξεργάζεται το μοντέλο μηχανικής εκμάθησης δύο μεγάλες αλλαγές.

  1. Καταρχάς η τιμή για την μεταβολή του ΑΕΠ για το 2020 δεν είναι πλέον αποτέλεσμα προβλέψεων ειδικών αλλά οι επίσημες εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ελληνικής κυβέρνησης. Έτσι η ύφεση του 2020 που προέκυψε από το λοκντάουν του Covid-19 αναθεωρήθηκε προς το καλύτερο από -12% σε -8%. Αυτό βελτιώνει σημαντικά την εκτίμηση μας για τα ποσοστά του κυβερνώντος κόμματος (της Νέας Δημοκρατίας).

  2. Έχουμε προσθέσει στο μοντέλο μας τις τιμές για διάφορες οικονομικές μεταβλητές για το πρώτο εξάμηνο του 2021. Συγκεκριμένα έχουμε πλέον διαθέσιμες πρόσφατες μετρήσεις για το ΑΕΠ, την ανεργία, τον πληθωρισμό και την πορεία του Γενικού Δείκτη του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Αυτοί οι δείκτες είχαν γενικά θετικές τιμές για την οικονομία το πρώτο εξάμηνο του 2021. Μετά την ύφεση του 2020 το ΑΕΠ το 2021 θα αυξηθεί κατά 3.76%, κάτι που είναι πολύ θετικό για την κυβέρνηση. Η ανεργία παραμένει σε παρόμοια επίπεδα με τις προηγούμενες χρονιές στο ~16% και το ότι δεν αυξήθηκε είναι θετικό για την κυβέρνηση. Ο πληθωρισμός παραμένει αρνητικός κοντά στο ~-2% κάτι που είναι γενικά ελαφριά αρνητικό για τα ποσοστά του εκάστοτε κυβερνώντος κόμματος. Τέλος ο Γενικός Δείκτης του Χ.Α. ανέκτησε τα επίπεδα που είχε πριν από την επιβολή του πρώτου λοκντάουν φτάνοντας ξανά στις ~900 μονάδες, κάτι που επίσης συσχετίζεται με καλύτερα προβλεπόμενα ποσοστά για την κυβέρνηση.

Συνολικά οι οικονομικοί δείκτες παραμένουν πολύ αρνητικοί για την κυβέρνηση, αλλά έχουν βελτιωθεί σημαντικά σε σχέση με το τέλος του 2020. Παρακάτω βλέπουμε έναν πίνακα που περιγράφει αυτήν την βελτίωση.

image info

Στην καινούργια εκτίμηση του μοντέλου μηχανικής εκμάθησης η Νέα Δημοκρατία κερδίζει 7 μονάδες, και τα ποσοστά της μεταβάλλονται από 22.2% σε 29.2%, αντικατοπτρίζοντας την βελτίωση της οικονομίας. Αντίστοιχα ο Σύριζα χάνει 2 μονάδες, και τα εκτιμώμενα ποσοστά του αλλάζουν από 44.3% σε 42.0%. Μεγάλες μεταβολές εμφανίζει και η Ελληνική Λύση για την οποία το μοντέλο μας προβλέπει πλέον μη-μηδενικά ποσοστά (2.24%).

Όμως οι εκτιμήσεις του μοντέλου μηχανικής εκμάθησης μας δεν είναι τέλειες. Συγκεκριμένα υπάρχει μια μεγάλη διαφορά ανάμεσα στην εκτίμηση του μοντέλου μηχανικής εκμάθησης και στις δημοσκοπικές μετρήσεις. Αυτό είναι πιο εμφανές στα ποσοστά των δύο μεγάλων κομμάτων. Η εκτίμηση του δημοσκοπικού μας μοντέλου για την Νέα Δημοκρατία είναι αυτήν την στιγμή 43.3% ενώ για τον Σύριζα είναι 26.5%. Όπως υποστηρίξαμε σε προηγούμενο μας άρθρο αυτό το φαινόμενο θα μπορούσε να οφείλεται στα μέτρα που έχει λάβει η κυβέρνηση προκειμένου να μην γίνουν αισθητές στους εργαζομένους και τις επιχειρήσεις οι οικονομικές επιπτώσεις του λοκντάουν. Υπό αυτήν την έννοια το μοντέλο μηχανικής εκμάθησης θα πρέπει να προβλέπει δημοσκοπικές τάσεις οι οποίες κάποια στιγμή θα ενσωματωθούν και στις δημοσκοπήσεις. Πιθανά αυτό θα συμβεί όταν θα αρχίσουν να γίνονται αισθητές σε μεγάλη κλίμακα οι οικονομικές επιπτώσεις της ύφεσης.

Το προγνωστικό μας μοντέλο συνδυάζει τις παραπάνω δύο πηγές πληροφορίας μιας και ιστορικά και τα δύο μοντέλα (το δημοσκοπικό μοντέλο και το μοντέλο μηχανικής εκμάθησης) είναι αρκετά ακριβή. Έτσι για την Νέα Δημοκρατία το εκλογικό ποσοστό που υπολογίζει είναι 36.2% ενώ για τον Σύριζα είναι 34.2%. Δηλαδή σύμφωνα με το προγνωστικό μας μοντέλο η πιθανότητα να βγει η Νέα Δημοκρατία πρώτο κόμμα στις επόμενες εκλογές είναι μικρότερη από ότι υπονοούν οι δημοσκοπήσεις. Συγκεκριμένα τις υπολογίζουμε στο 70.33%. Παρόλαυτα αυτό το αποτέλεσμα είναι μια σημαντική βελτίωση σε σχέση με την προηγούμενη εκτίμηση μας που ήταν 69.80% υπέρ του Σύριζα.

Τέλος τα καινούργια οικονομικά αποτελέσματα είναι θετικά τόσο για την Ελληνική Λύση όσο και για το ΜΕΡΑ25. Η πιθανότητα για αυτά τα δύο κόμματα να ξεπεράσουν το όριο του 3% και να μπουν στην επόμενη βουλή είναι πλέον 68.56% και 91.01% αντίστοιχα (από 37.53% και 72.29% με βάση τα προηγούμενα οικονομικά δεδομένα).